Terugblik op 2020 door Piet Lagerwaard

Beste aikidoka,

Het jaar 2020 is wel heel anders verlopen dan gedacht. Misschien wil je het snel vergeten, vooral als je ellende in je omgeving hebt meegemaakt. Persoonlijk denk ik dat we nare herinneringen beter niet moeten wegstoppen, maar er iets uit kunnen leren, namelijk wat echt belangrijk is: saamhorigheid, vriendschap en onderlinge steun, om maar wat te noemen. In deze Kersttijd zijn dat sowieso punten van reflectie. Hoe zijn de dingen dit jaar verlopen? Waarom applaudisseerden we in maart voor de zorgverleners, en zijn velen hun enorme inzet nu al bijna vergeten? Maar ook: wat ging er juist nu wel goed? Laten we ook de goede dingen in herinnering houden.

De Aikido Stichting Arnhem (ASA) is de afgelopen maanden niet zwaar getroffen. We hebben de afgelopen tijden wel een aantal leden verloren, maar gelukkig zijn jullie nog allemaal gebleven. Daar zijn we jullie dankbaar voor, want dat houdt de club overeind. In directe zin zijn er, voor zover ik weet, geen leden door het virus getroffen, op een na. Deze persoon is nu gelukkig weer beter. Dat kwam weliswaar niet door een besmetting tijdens een training, maar geeft toch te denken. Misschien was het een teken dat onze maatregelen, waar iedereen zich goed aan hield, hebben geholpen.

Nu zijn we weer in lockdown; we kunnen niet ‘live’ trainen tot 19 Januari 2021, en de situatie daarna is nog een open vraag. Mogelijk moeten we nog wat langer binnen blijven, en als de lockdown versoepelt, is de kans groot dat we nog een tijdlang op afstand zullen moeten trainen. Maar, om met Rutte te spreken: ik weet zeker dat we eruit zullen komen. Hopelijk zal de komst van vaccins soelaas bieden, allereerst voor onze persoonlijke gezondheid, en ook voor de ASA als geheel. Vroeger of later zullen we weer normaal kunnen trainen. Laten we dat beeld goed voor ogen houden!

En laten we ons ook daar ook op voorbereiden. We denken bijvoorbeeld nu al aan een campagne om weer leden te werven. Die instroom is noodzakelijk als we onze mooie, gezellige en fijne club voor de toekomst willen behouden.

Een ander heel belangrijk speerpunt zijn de examens, op ieder niveau. Zodra we weer contact mogen hebben, gaan we weer aan examenvoorbereiding werken. Voor kandidaten die daarvoor in aanmerking komen, zal die voorbereiding kort en intens zijn, zodat ze versneld examens kunnen doen. Dit geldt in de eerst plaats op het niveau van de zwartebanders, maar ook voor de kyugraden, die zo weer kunnen meedoen om de noodzakelijke doorstroming van een gezonde club te herstellen.

De afgelopen maanden hebben mijn collega’s en ik hard gewerkt om aikido zo goed mogelijk aan te bieden binnen de marges van het mogelijke. De buitentrainingen in de zomer gaven een extra ‘look and feel’ aan het aikido. De jeugdlessen gingen gelukkig de meeste tijd gewoon door. Voor de volwassenen en senioren gaven we later lessen op afstand in de dojo, met veel wapenwerk en schaduwtraining. We zijn onlangs begonnen met solo-kata bestaande uit enkele basistechnieken, bijvoorbeeld de ikkyo-kata; een aanvulling op de ‘officiële’ kata, uit onze eigen koker. Zo vinden we steeds nieuwe mogelijkheden. Dat zoeken zetten we voort, zolang als nodig is. En dan is er natuurlijk ook de Kerst-misogi op 20 december, de allereerste Kerst-misogi ooit!

Aan de andere kant begrijpen we dat veel leden nu toch niet willen of durven trainen. Dat respecteren we. We waarderen het daarom nog meer dat zo veel aikidoka lid zijn gebleven, zodat de ASA kan doorgaan, nu en in de toekomst. We hebben dat ook nodig. Heel veel dank voor jullie loyaliteit! Al hebben we er ook begrip voor als je (tijdelijk) moet afhaken door je eigen omstandigheden.

Blijf in ieder geval het aikido en onze club een mooi plaatsje in je hart behouden. Laten we ervan uitgaan, hopen en verwachten dat 2021 een veel beter jaar gaat worden.

Fijn Kerstfeest, veilige jaarwisseling, en veel gezondheid in het Nieuwe Jaar, 2021!

Piet

meer nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder