Huisregels

Overal waar de ASA een training, demonstratie of ander evenement verzorgt, gelden de huisregels van de ASA.

Algemeen

Iedereen doet wat Sensei zegt. Dit geldt ook in de kleedkamers en ook voor ouders en toeschouwers. Als Sensei er (nog) niet is, hebben de aanwezige bestuursleden de leiding, of anders de verstgevorderde leerling. Personen die zich niet aan de regels houden of op andere manier de les verstoren, kan de toegang worden geweigerd.

Gebruik of zichtbare uitingen van van stimulerende middelen (roken, alcohol, drugs) in de dojo of bijbehorende ruimten is verboden! Wie zich hier niet aan houdt, wordt geschorst als lid.

Iedereen behandelt elkaar met respect.

Doet zich desondanks een geval van ongewenste bejegening voor, dan zoek je eerst overleg met Sensei of bestuur. Als dit niet tot oplossing leidt, kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon die op de ledenpagina staat vermeld.

Voor en na de training

Natuurlijk zorg je voor schone, nette kleren, geknipte nagels, geen sieraden, piercings afgeplakt, haar weggebonden, schone handen en voeten. Bij ziekte, blessures (ook buiten de les opgedaan) of andere gezondheidsrisico’s ben je verplicht dit vooraf te melden aan Sensei. Sensei beslist of je wel of niet de mat op kunt, of eventueel aangepast kan trainen.

Iedereen helpt vooraf met matten leggen en opruimen na afloop. Matten zijn kwetsbaar, dus niet buigen of slepen! Volg de aanwijzingen van Sensei en ervaren leerlingen.

Draag altijd zaalslippers in de ruimten buiten de mat!

Laat de kleedkamers na afloop netjes achter.

Tijdens de training

Let altijd op elkaars veiligheid!

Het maken van foto’s of video’s door wie dan ook zonder voorafgaande toestemming van Sensei is verboden.

Toeschouwers verstoren de les niet, praten niet met de leerlingen en leiden hen niet af. Vooral in de kinderles geldt: op de mat geeft Sensei les, niet de ouders!

Ga niet zomaar de mat af. Als het echt moet, vraag dan toestemming aan Sensei. Als je terugkomt, of te laat op de les komt, blijf dan bij de deur staan met je hand opgestoken tot je toestemming krijgt om de mat op te gaan.

Loop niet zelf te corrigeren tijdens de training. Praat zo min mogelijk. Volg de dojo-etikette die in de informatieboekjes staat beschreven.

Oefenwapens behandel je met respect. Wapens moeten heel zijn, zonder splinters. Je vervoert ze in een gesloten foedraal.

Ongevallen zijn zeldzaam, maar als er iets gebeurt: waarschuw Sensei of een senior die in de buurt is en volg zijn/haar aanwijzingen op.

nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder