Missie en Visie

Dit is de missie en visie van de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan

Onze missie

De Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan (ASA) wil met de principes van aikido een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen en organisaties. Voor individuen betekent dit lichamelijke en geestelijke groei, voor organisaties meer onderling respect en een betere samenwerking.

Onze visie

Aikido is een Japanse krijgskunst waarin de focus ligt op effectieve zelfverdediging. Het handelen is er steeds op gericht bij gewelddadige confrontaties schade te vermijden of tot een minimum te beperken. Bovendien wordt de fysieke confrontatie benut om een harmonieuze balans tussen het individu en de omringende wereld te vinden. Aikido is een non-competitieve, de-escalerende vorm van krijgskunst, gebaseerd op de principes van harmonie en kracht door ontspanning. Harmonie brengt je in verbinding met jezelf en je omgeving.

Kracht door ontspanning maakt aikido effectief voor jong en oud, man en vrouw. Met behulp van aikido-principes wil de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan vanuit maatschappelijke betrokkenheid activiteiten ontplooien die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en het individu. Daarnaast wil de ASA zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met deze krijgskunst en deze laten ervaren. Deze activiteiten variëren van het zich bekwamen in souplesse, valtechnieken en weerbaarheid, tot het geven van trainingen op elk niveau.

nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder