Voorwaarden

Hier staan all voorwaarden voor inschrijving. Lees goed door!

Betaling

 1. Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso per kwartaal
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Met het kortingstarief wordt bedoelt een aangepast tarief, afwijkend van het jeugdtarief en reguliere tarief.

Opzegging

OPZEGGING kan alleen geschieden schriftelijk per e-mail of per post, met inachtneming van een gehele kalendermaand opzegtermijn. Dus een opzegging per 1 mei moet uiterlijk 31 maart ontvangen zijn door het secretariaat. NB: een telefoontje of mondelingen mededeling aan de leraar is dus geen opzegging!

Gelrepas/studentenkaart

 1. Een houder van de Gelrepas/studentkaart kan tegoed inzetten voor contributiebetaling indien hij/zij een kopie van een geldige Gelrepas c.q. studentenkaart uploadt of opstuurt/mailt;
 2. Als het inzetbare tegoed ontoereikend is, of als de pas verlopen of ongeldig is, wordt het (resterende) contributiebedrag alsnog in rekening gebracht.

Senior-aikidoka

Inschrijving als senior-aikidoka geldt voor leerlingen met een minimumleeftijd van 55 jaar.

Jeugd-aikidoka

Inschrijving als jeugd-aikidoka geldt voor leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar.

Satelliet-dojo’s

 1. Als u alleen bij een satelliet-dojo traint, schrijft u zich in bij de sportorganisatie van deze dojo. De ASA administreert uw graden en schrijft u in bij de Aikido Federatie Nederland, en via deze, bij de Aikido Bond Nederland (AbN, aangesloten bij NOC*NSF) die u toegang geeft tot verzekeringen, opleidingen en trainingen. Hiervoor betaalt u eenmaal per jaar bondscontributie.
 2. Bent u alleen lid van een satelliet-dojo, dan wordt de bondscontributie in de loop van ieder jaar afgeschreven. De machtiging loopt automatisch door, en staat los van de lesgelden van het sportcentrum/de dojo waar u traint. U kunt per mail opzeggen aan het secretariaat, uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar.
 3. Als u zowel bij een satelliet-dojo als bij de ASA traint, betaalt u de inschrijvingskosten bij de sportorganisatie van de satellietdojo plus het kortingstarief bij de ASA (per kwartaal).

Risico en aansprakelijkheid

De leerling c.q. ouders/verzorgers verklaren dat deelname aan de lessen gegeven door de Aikido Stichting Arnhem uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico. En dat zij in geval van verlies, schade en/of letsel de Aikido Stichting Arnhem of haar docenten en/of bestuursleden niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.

Overig

 1. Wijzigingen in lesdagen, lestijden en prijsstelling voorbehouden. Prijsverhogingen worden tijdig aangekondigd.
 2. De leerling respecteert de huisregels en volgt de gangbare dojo-etiquette tijdens de trainingen. Hij/zij volgt de aanwijzingen van de docenten op. Dit geldt ook buiten de trainingen, d.w.z. in de zaal, kleedkamer of elders op het terrein van de dojo.
 3. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. De Aikido Stichting Arnhem gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en gebruikt ze alleen om leerlingen te informeren over de eigen activiteiten. Zie de privacyverklaring.

nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder