Bestuur en commissies

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Piet Lagerwaard – voorzitter
  • Bianca Donker-Nikkels – secretaris
  • Titus Meijer – penningmeester
  • Breun Gaasbeek – algemeen bestuurslid – ledenadministratie
  • Floor Hannewijk – algemeen bestuurslid – communicatie
  • Houwke Ong – algemeen bestuurslid
  • Cathrien de Pater – algemeen bestuurslid

Bestuurlijke vragen en vragen over lidmaatschap en contributie kunt u altijd mailen aan de en/of de . U wordt verzocht hierover niet de (andere) leraren aan te spreken, en zeker niet op de mat!

Het bestuur wordt bijgestaan door een ‘denktank‘ van kaderleden die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Daarnaast is ook een PR-groep actief. Eens per jaar wordt het beleid besproken in een Strategisch Beraad. Tenslotte zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld voor mogelijke klachten over het bestuur.

nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder