Sjef Cobben, 2e Dan

Sjef (1956) beoefent al jaren Aikido bij hoofdinstructeur Piet Lagerwaard (6e Dan). Sjef is gecertificeerd Aikido-leraar (NOC-NSF niveau 2). Hij geeft op woensdagmiddag les aan de jonge jeugd (9-12 jaar) en aan volwassenen op donderdagen in Arnhem Noord (roulerend rooster). 

Ik ben een groot sportliefhebber en heb naast de budo-sporten altijd gevoetbald, gefietst en getennist. In mijn jeugdjaren heb ik een aantal jaren aan judo gedaan. Op latere leeftijd heb ik een tiental jaren aan Kempo gedaan (1e dan). Vanwege heupproblemen ben ik op zoek gegaan naar een budo-sport die lichamelijk minder zwaar was en kwam bij mijn zoektocht uit bij Aikido.

Wat mij hierbij aansprak was de aandacht voor ontspanning, detaillering van de technieken die worden toegepast en de effectiviteit als gebruik kan worden gemaakt van de energie van de ander. De “do” in Aikido staat voor de weg naar het bereiken van de het hoogst haalbare in de toepassing van energie in harmonie met anderen. Een weg die ik nu een tiental jaren aan het bewandelen ben en waarbij ik nu op een punt beland ben waar ik niet alleen zelf mijn aikido nog kan verbeteren, maar ook anderen op weg kan helpen om hun Aikido te verbeteren en plezier en ontspanning te vinden bij de beoefening van deze mooie en interessante sport.

meer docenten